en-USnb-NOen-GBsv-SE

About Us

skjesol.no

skjesol.no leverer skreddersydde applikasjoner for internett.

Plattformer:
ASP.NET / C#
WINFORMS/C#
ASP /vbscript
Javascript
Flash med Actionscript 2.0

Databaser:
MSSQL
ORACLE
Access

 

Referanser:
http://kulturfond.ffk.no/
Nettsted for innsending og komplett administrativ behandling av søknader over nett.
Utviklet på oppdrag av Finnmark Fylkeskommune

http://www.partitur.no
Verktøy for kulturell produksjon. I bruk av fire fylkeskommunale musikkordninger og Forsvarets musikk

http://www.gpslearning.com/
Utvikling av gps-simulatorer i flash for animasjon og virtuell testing, på oppdrag av GPS Learning, Snåsa